نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو
مدال شهادت

مدال شهادت

هم‌رزم شهید «محمدعلی مشهد» نقل می‌کند: «وقتی در عملیات والفجر مقدماتی زخمی شد، نیروها امید خود را از...