نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو
پیام شهدا حرکت است

پیام شهدا حرکت است

«آخر چه می‌شود باید بمانم یا نه؟ صلاح کار در چیست؟ ماندن و عقب افتادن از کاروان حسین و همچنین عقب افتادن...