نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
رمز عملیات، نام دخترم شد

رمز عملیات، نام دخترم شد

نوید شاهد – همسر شهید «احمد سمعیه» نقل می‌کند: «تولد دخترم، همزمان شده بود با عملیاتی که با رمز یا زهرا...
دعا کردم بابا شهید بشه!

دعا کردم بابا شهید بشه!

نوید شاهد – همسر شهید «محمدحسین حمزه» نقل می‌کند: «از زیارت برگشتیم، محمدمحسن گفت: «مامان من برای بابا...