نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
من برای انقلاب سیلی خوردم!

من برای انقلاب سیلی خوردم!

برادر شهید «عوض» می‌گوید: «تا صحبت از انقلاب و ایثار می‌شد، به شوخی می‌گفت: من برای انقلاب یک سیلی خوردم،...