سه‌شنبه, ۱۵ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۹
کتاب «سایه گذرا» به قلم علی‌رضا کلامی، زندگی و خاطرات شهید علی‌اصغر کلامی به روایت همسر این شهید است.

«سایه گذرا»؛ زندگی و خاطرات شهید علی‌اصغر کلامی به روایت همسر

به گزارش نوید شاهد سمنان: کتاب «سایه گذرا» به قلم علی‌رضا کلامی، زندگی و خاطرات شهید علی‌اصغر کلامی به روایت همسر این شهید است. این کتاب به سفارش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان و با اهتمام دفتر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس این اداره‌کل در سال ۱۴۰۰ توسط نشر صریر در ۸۷ صفحه منتشر شده است.

 

در قسمتی از متن این کتاب می‌خوانیم:

«شب‌ها که می‌رفت نگهبانی، ترس بَرَم می‌داشت. یک‌بـار بهـش گفتـم: «وقتـی مـی‌ری مـن چـه کنـم؟» رفـت ضبط صوتمـان را آورد و گذاشـت جلویـم. بـا تعجـب نگاهـش کـردم. گفـت تـوی نـوار صدایـم را ضبـط می‌کنـم که هـر وقت نبـودم و از چیـزی ترسـیدی آن را پخـش کنـی تا با شـنیدنش خیالـت راحـت و دلـت گـرم شـود.

می‌گفـت هر کـه باشـد، فکر می‌کنـد در خانـه مـرد اسـت. ضبـط را روشـن کرد و تـوی نوار فقـط گفـت: «بلـه! بلـه!» از مـن خواسـت همین‌کـه در نبـودش چیـزی شـنیدم، او را صـدا بزنـم و بعـد دکمـه پخـش را فشـار بدهـم! از فکـرش خوشـم آمد؛ ولی بهـش خندیـدم. خودش هم خندیـد و گفـت: «هـر کـی باشـه دُمـش رو مـی‌ذاره رو کولش و مـی‌ره پـی کارش. نتـرس!» بـا زبـان چرب و نرمـش دلگرمی‌ام داد و شجاعت را بهم القا کرد.»

 

انتهای متن/

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده