نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«از زاویه دیگر» منتشر شد

«از زاویه دیگر» منتشر شد

کتاب «از زاویه دیگر» که نشست‌های تخصصی با موضوع دفاع مقدس را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و به قلم «آذر خزاعی سرچشمه» نوشته شده است، منتشر شد.