نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«حریم عشق» تماشایی شد

نوید شاهد - مجموعه تصاویری از رشادت‌های نیروی انتظامی در مجموعه «حریم عشق» خواندنی شد.