نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

خاطرات امیر «علیرضا جراح» پس از جنگ تحمیلی در جلد دوم «آخرین اسکادران»

خاطرات امیر «علیرضا جراح» پس از جنگ تحمیلی در جلد دوم «آخرین اسکادران»

«به نظر من در دل همه پروازها، حتی خشن‌ترین و جدی‌ترین ماموریت‌های جنگی هم، طنز و خنده وجود داشت. اینکه می‌گویم در پروازهای رزمی هرازگاهی خنده و شوخی به وجود می‌آمد به این دلیل است که جنگ برای ما تبدیل به «زندگی» یا قسمتی از زندگی شده بود و اگر ساده و خودمانی‌تر بگویم، برای ما جوان‌ترها، زندگی در جنگیدن خلاصه می‌شد.» بخشی از فصل «خاطرات طنز در پروازها» از کتاب «آخرین اسکادران» را خواندید.