نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - نوازشگران جان دفتر ششم
برچسب: نوازشگران جان دفتر ششم
گردآورندگان: سر کارخانم ها طیبه جعفری - اشرف سها
کشیدم موهایش را نوازش کردم و گفتم آخر مادر جان... و گفت مادر جان مرا ببخش از من راضی باش... نمی کنم مشخصات کتاب نوازشگران جان دفتر ششم موضوع داستان...
کد خبر: ۴۴۳۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷