نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی و اجتماعی
آرشیو

توصیه یک شهید 16 ساله چه بود؟

شهید «کاظم احمدآبادی» در وصیت نامه اش می نگارد؛ اگر نتوانستید در جبهه نبرد حضور یابید و از کیان اسلام و حیثیت و آبروی مسلمین با اسلحه گرم دفاع کنید اینک بر شماست که پیام رسان خون شهیدان باشید.
قربانی در راه خدا زیباست

قربانی در راه خدا زیباست

شهید «جمشید کریمی راد» در وصیت نامه اش می نویسد؛ پدر عزيزم ابراهيم را كه می شناسی، همان ابراهيم بت شكن را كه با خواست خداوند متعال اقدام به قربانی فرزند برومندش نمود. من نیز قربانی در راه خدا می شوم.
شیرین طعمی که در شهادت نهفته است

شیرین طعمی که در شهادت نهفته است

شهید «هوشنگ لاله» در وصیت نامه اش می نگارد؛ اگر زنده ماندم که خوشحال ديگری است و آن چشيدن مزه شيرين پيروزی اسلام است و اگر کشته شدم مزه شيرينی شهادت را چشيده ام.

نگاه مادرش بارانی شده بود!

شبی را که پرویز گفته بود: می خواهم بروم، و نگاه مادرش بارانی شده بود به خاطر آوردم گفتم: نرو سن و سالت هنوز خیلی کم است همین جا بمان. مادرت نگران است.
دلبسته خدمت!

دلبسته خدمت!

هنوز یک سالی به سربازی شهید مانده بود که ایشان اصرار داشتند که حتماً به سربازی بروند هر چه گفتم هنوز زود است و به موقعش حتماً خبرت می کنند، گفت نه من باید این سری با دوستانم بروم و همین کار را هم انجام داد و عازم جبهه شد.

دو برادر، دو شهید

مهدی و محسن فیاضی دو برادر شهیدی هستند که به فاصله یکسال به شهادت رسیدند ، یکی بر اثر حملات موشکی و دیگری با اصابت گلوله به قلب، سینه و پاها راهی دیار نور شدند.
برادر کوچکتر پیش قدم شد

برادر کوچکتر پیش قدم شد

شهید محسن و منصور سوریان ریحانی پور دو برادر شهیدی هستند که یکی در سال 1363 و دیگری در سال 1364 یکی بر اثر اصابت گلوله به سر، و دیگری بر اثر اصابت ترکش گلوله به شکم و پهلو به شهادت رسیدند.
هر کجا که ندای حق بود حضور می یافت

هر کجا که ندای حق بود حضور می یافت

شهید جمشید کریمی راد، در تابستان سال 61 به فرمان امام امت برای ياری رسانی به رزمندگان فلسطينی و لبنانی عازم سوريه می شود. و بعد از سه ماه به وطن باز می گردد.