نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی و اجتماعی
آرشیو

تأکیدات شهید "حسن اعلایی" چه بود؟

شهید "عبدالله حسن اعلایی" در وصیت نامه خود نوشت: «نماز ها را سر وقت بخوانید از مستحبات نماز غافل نباشید پیوسته به یاد خدا باشید برای من طلب مغفرت از درگاه باری تعالی نمایید.»
راه شهادت ادامه دارد

راه شهادت ادامه دارد

شهید "حسن اخلاقی" در وصیت نامه اش می نگارد: «اگر من شهید شدم گریه نکنید، این راهی است که ما باید برویم و حسین سالار شهیدان هم در این راه شهید شد.»

ما فقط ازشهادت علی مطلع بودیم!

از خانواده شهید "علی حیدری توانا" نقل شده است: «آن روزها عملیات کربلای پنج در ناحیه شلمچه در جریان بود، وضعیت منطقه و عملیات طوری بود که کسی نتوانست بدن غرق به خون او را به عقب انتقال دهد ما فقط خبر شهادت او را داشتیم.»

"شهید" پیرو می خواهد

برادر شهید «اکبر صفری» می گوید: به خانه یکی از شهدا رفتیم من با پدر شهید کمی از خاطرات پسرش صحبت کردیم و گریه کردیم، در راه برگشت به من گفت: شهید گریه نمی خواهد، شهید پیرو و ادامه دهنده راه می خواهد.

سختی ها روزی به پایان می رسد

شهید "علی حیدری توانا" در نامه ای به دوست خود در همدان از سختی های زندگی نوشته است که نوید شاهد اقدام به انتشار این نامه می کند.