پدیدآورندگان: خالق شاه حسینی-مریم صبوری
ایل الیکایی در طول هشت سال دفاع مقدس همانند سایر اقشار جامعه و دوشادوش آنها در صحنه های مختلف این حماسه شامل گردن های رزمی و یا ستادهای پشتیبانی حضور فعال داشتند و عملکرد مثبت و قابل توجهی بر جای گذاشتند.
نوید شاهد سمنان: در قسمتی از متن کتاب می خوانیم:
در حل حاضر مهمترین گروه عشایر کوچنده شهرستان های آرادان و گرمسار را الیکایی ها تشکیل می دهند. بر اساس سرشماری اجتماعی، اقتصادی عشایر کوچنده در تیر ماه 1387 تعداد 348 خانوار با جمعت 1543 نفر از آنان به زندگی نیمه کوچ نشینی می پردازند.
ایل الیکایی در طول هشت سال دفاع مقدس همانند سایر اقشار جامعه و دوشادوش آنها در صحنه های مختلف این حماسه شامل گردن های رزمی و یا ستادهای پشتیبانی حضور فعال داشتند و عملکرد مثبت و قابل توجهی بر جای گذاشتند.


عنوان: از تبار غیور مردان
پدیدآورندگان: خالق شاه حسینی - مریم صبوری
نشر: انتشارات حبله رود، سمنان، 1397
موضوع:نقش ایل الیکایی در جنگ ایران و عراق 1359-1367
صفحه آرایی: محمد تقی رهبری فرد
طرح روی جلد: مرجان شمسی خانی
چاپ و صحافی: آذین
شمارگان: 1000 نسخه
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده