مناجات شهید سید جلال کیاء
بارالها! بر محمد و آلش درود فرست و مرا به زيور صالحين و زينت متقين در گسترانيدن عدل و فرو بردن خشم آراسته فرما! آنچنان كن كه كارهاي نيك اگر چه در سخن و عمل زياد باشد د ر نظرم كم و كارهاي نامطلوبم اگر چه در بيان و عمل اندك باشد افزون جلوه كند و اين را با استقامت در طاعت و التزام جماعت و ترك اهل بدعت و به كار بستن رأي درست به كمال برسان!


خداوندا بر محمد و آلش رحمت پياپی فرست! مرا به کاری که فردا از من باز می خواهی بگمار و روزگار مرا به آنچه مرا برای آن آفريدی مصروف دار! مرا بی نياز کن و روزيت را بر من فراخ گردان! به فتنه نظر کردن به مال مکنت ديگران دچار مکن! و مرا عزيز و گران مايه ساز و به کبر، خودبزرگ بينی مبتلا مکن! مرا رام خويش گردان! خير مردم را بر دستانم جاری ساز! ولی با منت نهادن از سوی من آن را تباه مگردان! اخلاق والا به من ارزانی کن و مرا از مباهات و فخرفروشی بازدار!

بارالها! بر محمد و آلش درود فرست و مرا به زيور صالحين و زينت متقين در گسترانيدن عدل و فرو بردن خشم آراسته فرما! آنچنان كن كه كارهاي نيك اگر چه در سخن و عمل زياد باشد د ر نظرم كم و كارهاي نامطلوبم اگر چه در بيان و عمل اندك باشد افزون جلوه كند و اين را با استقامت در طاعت و التزام جماعت و ترك اهل بدعت و به كار بستن رأي درست به كمال برسان!

نام: سيد جلال

نام خانوادگی :کياء

محل سکونت: گرمسار

تاريخ تولد:1343

تاريخ شهادت: 1363

محل شهادت: شرق دجله

نام عمليات: بدر

منبع:بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده