نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

داغ سردارسرافراز حرم سنگین است/شعری از علی سلیمیان

داغ سردارسرافراز حرم سنگین است/شعری از علی سلیمیان

نوید شاهد- سینه ها تاب ندارند که غم سنگین است، داغ سردار سرافراز حرم سنگین است، رفته از دست، علمدار و علم سنگین است، واژه دلتنگ، غزل تلخ و قلم سنگین است
انتقام سخت

انتقام سخت

نوید شاهد- کسی که استوار از روز اول گام بردارد، یقیناً می تواند پرده از ابهام بردارد/ به فتح قله های خودشناسی می رسد آخر، دل خود را اگر از قید و بند کام بردارد
هو_الشهید

هو_الشهید

نوید شاهد- این طرف حقّ و یازده تا مرد، آن طرف صدهزار تا نامرد/ ایستادن برابر نامرد، کار هرکس نبود، اِلّا مرد
لبیک یا زینب(س)

لبیک یا زینب(س)

نوید شاهد- به پیشگاه تو هر کس رسید، زانو زد، اسیر بودی و نزدت یزید(لع) زانو زد/ امین وحی در آغاز «سوره‌ی مریم»، همینکه مدح تو را می‌شنید زانو زد
به شوق فتح «حلب»

به شوق فتح «حلب»

نوید شاهد- دستی که پشتوانه‌ی جلّاد میشود،روزی اسیر پنجه‌ی پولاد میشود/ باید شنید و دید که در مُلک رو بهان، دارد #سکوت ، پاسخ #فریاد میشود
مسمطی تقدیم به شهید جلیل القدر حاج حسین بصیر

مسمطی تقدیم به شهید جلیل القدر حاج حسین بصیر

نوید شاهد- اسیر عشق علی(ع) را اسیر باید بود، مددرسان صغیر و کبیر باید بود، زمان جنگ، هم‌آغوش تیر باید بود، به جنگ گرگ همانند شیر باید بود، همیشه و همه جا در مسیر باید بود، شبیه «حاج حسین بصیر» باید بود