نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

جایگاه رجز در شعر دفاع مقدس

جایگاه رجز در شعر دفاع مقدس

این مقاله، ضمن اشاره به کاربرد رجز در اشعار حماسی ادوار مختلف شعر فارسی، مقاصد و کارکردهای آن در اشعار دفاع مقدّس را بررسی کرده‏ است.
چرا عراق جنگ نفتکش ها را راه اندازی کرد؟ جنگ نفتکش ها بر ایران چه تاثیری داشت؟

چرا عراق جنگ نفتکش ها را راه اندازی کرد؟ جنگ نفتکش ها بر ایران چه تاثیری داشت؟

عراق از اوایل جنگ دریافت که نمی تواند در جنگ زمینی بر ایران غلبه کند، مگر اینکه عقبه های استراتژیک ایران در مورد تهدید قرار دهد، از جمله این تهدیدات حمله به صنایع مادر، تاسیسات نفتی، نفتکش ها و مراکز اقتصادی بود.
ادبیات پایداری؛ تعاریف و حدود

ادبیات پایداری؛ تعاریف و حدود

در این پژوهش ابتدا تعریف از اصطلاحات از منابع متفاوت فرهنگ لغت استخراج و سپس با کاربردهای گوناگون آن در پژوهش های مختلف مطابقت داده شده است تا مرزهای تعاریف و حدود علمی و ادبی ان تا اندازه ای مشخص گردد
همگرایی معنایی میان شعر و داستان دفاع مقدس

همگرایی معنایی میان شعر و داستان دفاع مقدس

مقاله حاضر با درنگ در اشعار و داستان های دفاع مقدس، این وجوه همگرایی را با شواهد متعدد و در تقسیماتی نظیر مضامین دینی و عرفانی، یاد کردن انقلابیان، تطبیق تاریخ و اعتراض و تحذیر نشان داده است و پیش از بحث اصلی علاوه بر مقدمه، وضعیت شعر و داستان دفاع مقدس را بررسی کرده است.
بررسی و تحلیل تکنیک ها و الگوهای طنز در داستان های برگزیده ادبیات دفاع مقدس

بررسی و تحلیل تکنیک ها و الگوهای طنز در داستان های برگزیده ادبیات دفاع مقدس

هدف این مقاله تحلیل و تبیین ساز و کارها بر اساس بررسی 4 داستان طنز آمیز از میان داستان های برگزیده ادبیات دفاع مقدس است.
آسیب شناسی ادبیات دفاع مقدس

آسیب شناسی ادبیات دفاع مقدس

آنچه جنگ تحميلي هشت ساله ايران را با همه جنگ‌هاي جهان متمايز كرده است، درونمايه و محتواي اين جنگ بوده است و آن درونمايه توانسته است شكلي حماسي و بي‌نظير به اين جنگ ببخشد . آنچه امروز به عنوان ادبيات مي‌شناسيم، مجموعه آثار مكتوب شامل شعر، نثر و آثار شفاهي شامل متل‌ها و ضرب‌المثل‌هاي عاميانه و قصه‌هايي است كه در هر محيط رنگ و شكل محيطي به خود مي‌گيرد. آنچه در اين مقال مورد نظر است ادبيات محض و به معني اخص داستان و رمان است و آنچه به شكل خاص از آن صحبت خواهيم كرد، ادبيات دفاع مقدس مي‌باشد كه نوعي از ادبيات حماسي و جنگي است.