اسدی: مادر شهید باید الگویی برای تمامی مادران باشد

اسدی: مادر شهید باید الگویی برای تمامی مادران باشد

شهید «طاهر اسدی بیله درق» در وصیت نامه اش نوشت: مادرم فقط افتخار تو این باشد که فرزندت در راه خدا شهید شده و تو باید یک مادر نمونه باشی برای تمام مادرانی که می خواهند فرزند به اجتماع بدهند.

"تحصیل" امتداد خون شهید است

شهید «حسن خان احمدلو» در وصیت نامه اش می نگارد: راه شهدا را ادامه بدهند و برای ادامه این راه باید درس هایشان را خوب بخوانید.
میراث دار خون شهید باشید

میراث دار خون شهید باشید

شهید «مجید برزگر» در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: مسلمان واقعی باشید و هیچگاه رهبر عزیزمان را تنها نگذارید، و نگذارید که خون شهیدان از بین برود.
جهاد را سرمشق خود قرار دهید

جهاد را سرمشق خود قرار دهید

شهید «محمدرضا محمد زاده» در وصیت نامه اش نوشت: جهاد را سرمشق خود قرار دهند و به برادران و خواهرانم پیروی از خط امامت و قرآن و رهبری می باشد.
تاجیک: در سخت ترین شرایط حامی اسلام باشید

تاجیک: در سخت ترین شرایط حامی اسلام باشید

شهید «علی تاجیک حصار کوچک» در وصیت نامه اش خطاب به برادرانش نوشت: به وجود همچون شمایی افتخار می کنم و امیدوارم که ثابت و استوار در سخت ترین شرایط حامی اسلام باشید.
خونم را در راه وطنم تقدیم می کنم

خونم را در راه وطنم تقدیم می کنم

شهید «علی تاجیک حصار کوچک» در وصیت نامه اش آورده است: پدر و مادرم عزیزم، انقلاب خون می خواهد، انقلاب جوان می خواهد ما باید خون بدهیم تا انقلاب پیروز شود.
۴
آرشیو