تیزر/ سومین جشنواره ملی فیلم ایثار

تیزر/ سومین جشنواره ملی فیلم ایثار

تیزر سومین جشنواره ملی فیلم ایثار به همت اداره کل هنری معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر شد.
کلیپ «سنگرسازان بی سنگر» با صدای امین حبیبی

کلیپ «سنگرسازان بی سنگر» با صدای امین حبیبی

کلیپ«سنگرسازان بی سنگر» با صدای امین حبیبی در نوید شاهد منتشر شده است. این نماهنگ به همت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تولید شده است.
کلیپ «وارثان ثارالله» با صدای حمید عسگری

کلیپ «وارثان ثارالله» با صدای حمید عسگری

کلیپ«وارثان ثارالله» با صدای حمید عسگری در نوید شاهد منتشر شده است. این نماهنگ به همت موسسه فرهنگی شاهد تولید شده است.
کلیپ «مام میهن» با صدای علی تفرشی

کلیپ «مام میهن» با صدای علی تفرشی

کلیپ«مام میهن» سروده امیر حمزه کائید با صدای علی تفرشی در نوید شاهد منتشر شده است. این نماهنگ به همت موسسه فرهنگی شاهد تولید شده است.
کلیپ «مثل دریا» با صدای شهریار شوشتری

کلیپ «مثل دریا» با صدای شهریار شوشتری

کلیپ«مثل دریا» با صدای شهریار شوشتری در نوید شاهد منتشر شده است. این نماهنگ به همت موسسه فرهنگی شاهد تولید شده است.
کلیپ «لحظه های ماندگار» با صدای حمید حامی

کلیپ «لحظه های ماندگار» با صدای حمید حامی

کلیپ «لحظه های ماندگار» سروده دکتر افشین یداللهی با صدای حمید حامی در نوید شاهد منتشر شده است. این نماهنگ به همت موسسه فرهنگی شاهد تولید شده است.
۲
آرشیو